Коя е идеалната за Вас професионалната ориентация?

Психология на приоритетите.

Коя е идеалната за Вас професионалната ориентация, която ще гарантира успеха Ви? Това произлиза от тънката психология на Вашите приоритети, която ще Ви разкрие най-подходящото за Вас поле за професионална ориентация, така че да Ви осигури решително предимство за постигане на успех?

Ето техниката за професионална ориентация: 

Напишете върху лист хартия списък на 10 - 15 неща, които считате, че са най-важни за Вас. Като например:
  • - работа;
  • - пари;
  • - семейство;
  • - хоби;
  • - образование;
  • - развлечения и т.н.
До къде я докарахте с писането? Вярвам, че се стараете достатъчно и че сте обективни, колкото и това да е условно в психологията. Нека сега да подобрим нещата с Вашия списък. Целта е да откроите от сивото ежедневие онова, което е най-важно за вас.

Съкратете списъка с важните неща.

Започнете да съкращавате списъка от най-маловажните за Вас точки докато го докарате до 2 - 3 неща и ги класирайте според тяхната важност за Вас. Ето, това е вашето поприще за професионална ориентация. Но тук има някои тънки психологически моменти. Опитайте се да ги разберете, защото те изцяло ръководят и определят качеството на Вашия живот.

Но ако проявявате интерес в областта на семейството, децата, обзавеждането на дома ... Всичко това възможно ли е да става по почина "Направи си сам"? Ако имахте повече пари, нямаще ли да Ви е по-лесно да се занимавате с любимата си област на изява?

Ако основния Ви интерес е в областта на развлеченията, как точно го реализирате? Като ежедневно харчите пари за различни забавления? Или като организирате такива забавления за други хора, които Ви плащат за това?

Ако семейството е важно за Вас и с пари може да постигнете много повече за него, защо печеленето на пари не е на първо място във Вашия списък?

Ако обичате да се забавлявате, защо това изпразва постоянно Вашия джоб откъм пари, а не е обратното - да пълни джобовете Ви с пари?

Това е психологията на двойния стандарт, на двете страни на монетата.

Как виждате парите?
  • А. Откъм лицевата им час - как идват към Вас (получавате пари)? или
  • Б. Откъм гърба им - как си отиват от Вас (давате, плащате пари)?
Разсъждавайте поне 10 минути дневно върху отговора на тези въпроси.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар