Житейският кръстопът като начало на успеха.

Психология на житейския кръстопът.

Нека да разгледаме психологията на житейския кръстопът, като основополагащо начало на успеха на отделния индивид, в която има и не малко психология на промяната. Животът на всеки човек се състои от отделни фази:
  • - детство,
  • - училищно възпитание,
  • - професионална ориентация,
  • - творчество, работа и културен живот,
  • - оттегляне от активни обществени отношения...
Често по този път ни се сервират малки и големи изненади - в личен и обществен план, нарушаващи естествения ритъм на тази кратка и ясна схема.

Справяне с обратите в живота.

И тук на преден план излиза способността ни да се справяме с настъпилите обрати по един спокоен във физическо, емоционално и духовно отношение начин, благоприятстваш най-силно нашето душевно здраве и гарантиращ ни систематичното постигане на успехи.

Наблюдавайки живота около нас, не е трудно да стигнем до заключението, че житейските кръстопътища крия сериозни рискове от неуспешен преход. Всеки е попадал в подобна ситуация, с много съмнения за правилната посока и всеки може да наблюдава многобройни промени около себе си, когато тази посока не е била намерена.

Стрес от приспособяването.

Този процес на приспособяване към новата психологическа обстановка в живота ни не рядко е съпроводен от сериозен стрес, значителен хаос, множество страхове и несигурност. За съжаление, мнозина остават в примката на старото, на догмите и на предразсьдьците, като по този начин не успяват да се възползват от възможностите, предлагани от новата фаза.

В някои случаи (които съвсем не са редки) даже не осъзнават наличието на такива възможности. И така съвременното темпо на промените, само след година - две, ги изоставя на нивото на хора от "каменната ера".

Важни стъпки пред житейските кръстопътища.

Човекът оказал се на кръстопът в живота, трябва да намери сили в себе си и да направи някои важни стъпки:

1. Необходимо е да осъзнае края на определен етап. 

По този начин, един вид да загьрби миналото, да си разчисти сметките с него, да осъзнае психически, че вече е приключил с това. Да престани да подхранва каквито и да са надежди, че нещо може да се възстанови, защото всяко начало е свързано с край. Старите връзки и взаимоотношения, навици и принципи трябва да се оставят в по-дълбоките пластове на паметта. Както казваме - да се забравят (макар че по принцип нищо не се забравя). И това трябва да е съвсем съзнателен, а не привиден процес.

2. Следващата стъпка е внимателно да се навлезе в неутралната зона. 

Така се създава основната предпоставка за реализиране на новата перспектива. На този етап трябва:
- да си изясним накъде тръгваме ;
. по какъв начин ще стигнем до целта.
Житейските кръстопътища са шанс за промяна на посоката и за ускоряване на нашето развитие.

3. После е необходимо

  • - да се изготви списьк на новите идеи и възможности,
  • - за да бъдат те внимателно проучени, за да може правилно
  • - да се осъществи ориентирация в новата ситуация.
По този начин се стьпва с двата крака на здравата почва на реалността.
Необходимо е също да се премисли - какви средства и ресурси са на разположение и как е най-добре те да бъдат използвани.

4. Пренареждане областите на успеха.

Всичко това дава възможност да се пренаредят областите на успех на индивида, съобразно новата ситуация. Така се стига и до определяне на новите цели и критериите за тяхното постигане. С други думи, нахвьрля се сценария за по-нататьшното личностно развитие.

5. Загърбване на старото.

И накрая, след цялата тази подготовка, следва да се пристъпи смело в новата фаза. Загърбва се неосъщественото до дадения момент, без обремененост с вече изживяното, с поставена нова цел на хоризонта - остава да се прекрачи прага на следващия житейски период.

Етапи от живота на човека.

Тези чисто психологически стъпки могат да намерят аналог в ритуалите за преходните етапи от живота на човека (детство, възмъжаване, зрялост, мъдрост...) още в най-древните човешки обществени взаимоотношения.

И тъй като в модерното общество липсват такива ритуали, улесняващи навлизането в дадена нова житейска фаза, всеки от нас трябва сам да се справя с кризите и с промените на посоката и ако трябва да си създаде свои, лични такива ритуали и то час по скоро.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Няма коментари:

Публикуване на коментар